Riddersport


Nærstrid


"Riddersport er middelalderens våpenbruk til hest gjeninnført som en moderne sport"

  - Riddersport.no


Fra høsten 2021 blir det satt opp kurs og treninger i riddersport-grenen "nærstrid" hos oss. I nærstrid blir det satt opp en bane hvor rytteren skal manøvrere hesten gjennom samtidig som de håndterer ulike typer våpen og viser beherskelse av både våpen og hest. Under en konkurranse vil det bli gitt poeng for både ridning og for våpenteknikk.

 
Andre grener innenfor riddersport er "dyst" og "kolbeturnering", også "bueskyting til hest" er en del av ridderturneringer i andre deler av Europa. "Dyst" og "kolbeturnering" vil ikke bli tilbudt hos oss da det krever svært høye ferdigheter hos både hest og rytter. Men vi vil gjerne hjelpe til å sette de som vil i kontakt med riktige folk.  


På kurs hos oss vil det være tre-fem ekvipasjer, avhengig av nivå og erfaring. Vi ønsker at alle skal få prøvd hvert hinder minst én gang før vi tar en full gjennomridning av hele banen.


Les mer om de ulike grenene i riddersport på Riddersport.no, den offisielle hjemmesiden for riddersport i Norge.


Formasjonsridning


Vi vil også tilby spennende og utfordrende kurs i formasjonsridning. 

Formasjonsridning ligner rideøvelsen kravdrilje. Kvadrilje er en innøvd synkronisert koreografi hvor ekvipasjene rir parvis. Til forskjell fra kvadrilje, blir det ropt ut kommandoer som ekvipasjene skal utføre etter hvert. Formasjonsridning er derfor en øvelse i samarbeid mellom hest og rytter, mellom de forskjellige ekvipasjene og gruppa som helhet med kommandøren/instruktøren.

For å forstå formasjonsridning er det nyttig å kunne se tilbake til hvordan hesten ble brukt i krigføring. Det var ikke godt nok å bare kunne sette seg opp på en hest og angripe fienden for å gå ut som den seirende siden. For å få overtaket var man nødt til å bruke list og taktikk inn i striden og det var en fordel å kunne ri inn ved siden av hverandre og overrumple fienden med en hær av ekvipasjer som synkronisert kunne følge enhver ordre gitt, med raske reaksjoner og nøyaktighet. 

Det er en helt egen følelse å kunne oppnå en såpass god kontakt mellom hest og rytter, og spesielt gøy er det når man kan gjøre det i en gruppe med likesinnede. 


På kurs hos oss vil det være grupper på fire-seks ekvipasjer