Working Equitation (WE)Working Equitation viser ekvipasjen sine ferdigheter i møte med praktiske hindringer og situasjoner man gjerne møter på utenfor ridebanen. WE er bruksdressur for enhver hest og rytter. Dette er en gren som har som hensikt å promotere konkurranse mellom ulike former for ridning ute i feltet, i tillegg til å vise frem alle de ulike tradisjonelle ridestilene og rideantrekkene. Fokuset ligger i å vise frem hest og rytter fra deres beste side. 


Under en konkurranse har Working Equitation fire ulike delprøver:

1) Dressurprøve

Under dressurprøven skal ekvipasjen vise ulike dressurøvelser. WE-dressurens grunnprinsipper er lydighet, fremdrift/bydning og samling. 

2) Teknikkprøve

Under teknikkprøven (på engelsk: Ease of Handling) blir det satt opp en bane som hest og rytter skal komme seg gjennom. Hindrene er typiske hindringer som man kan møte på ute i terrenget som broer, porter, små hopp og gjenstander som må plukkes opp. Banen er satt opp for å vise partnerskap og samarbeid mellom hest og rytter.

3) Fartsprøve

Under fartsprøven er det lignende hinder som teknikkprøven, forskjellen er at denne gangen skal det gjøres på raskest mulig tid.

4) Kvegprøve (denne prøven gjennomføres kun i internasjonale konkurranser)


På kurs hos oss vil det være grupper på tre-fem ekvipasjer, avhengig av nivå og erfaring. Vi ønsker at alle skal få prøvd seg på hvert hinder minst én gang før man får gjort en hel gjennomridning av banen. 


Gå inn på Facebook-siden til Working Equitation Norge for mer informasjon om denne morsomme sporten